Skip to main content

Privacybeleid - DF Media Services BV

 

Privacystatement DF Media Services BV, Onze identiteit:

 • DF Media Services BV, Zandheuvel 52b, 4901 HW te Oosterhout – DF Media Services BV is een zelfstandig bedrijf en wij zijn niet gelieerd aan een andere organisatie. Wij zijn geen onderdeel van een andere organisatie, noch is een andere organisatie onderdeel van ons bedrijf.
Algemeen
 • Wij zullen alleen persoonsgegevens verwerken, indien wij een grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens hebben. Wij zullen ons bovendien inspannen om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens, welke ons ter beschikking worden gesteld. Daarbij zullen wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Wij bewaren alleen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Dit kunnen zijn:
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Uw website
 • NB. Buiten persoonsgegevens bewaren wij om service en garantiedoeleinden:
  • Prijsopgaven van producten of diensten die u bij ons heeft opgevraagd.
De verwerking van uw gegevens:
 • Wij bewaren uw gegevens omdat de belastingwet ons daartoe verplicht (of vanwege andere wettelijke verplichtingen).
 • Voor het afhandelen van uw betaling(en).
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dfmediaservices.com
Waar en hoe wij uw gegevens bewaren:
 • Wij bewaren de gegevens die u ons via het contact formulier heeft verzonden, voor maximaal 90 dagen op onze server.
Welke gegevens wij verstrekken aan derden:
 • Wij verstrekken geen enkele persoonsgegevens aan andere organisaties of derden behalve daar waar wij verplicht worden dit te doen door de belastingwet of anderzijds wettelijke verplichtingen. -De enige uitzondering hierop is dat wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan een incassobureau wanneer uw betaling in gebreke blijft. U wordt hierover vooraf eerst geïnformeerd wanneer dit aan de orde mocht zijn.
De bewaartermijn van uw gegevens:
 • Wij bewaren uw gegevens tenminste zolang wij dit verplicht zijn voor de belastingdienst of langer vanwege eerder genoemde redenen zolang u geen bezwaar maakt tegen het bewaren van deze gegevens.
Inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens:
 • Voor zover dit niet in strijd is met de bewaarplicht van noodzakelijke boekhoudgegevens die de wet aan ons heeft oplegt zullen wij uw persoonsgegevens direct doch uiterlijk binnen 4 weken verwijderen uit onze database en backups verwijderen wanneer u daarom vraagt via een email aan ons (info@dfmediaservices.com) . Inzage in en wijzigen van uw gegevens is altijd mogelijk op grond van de privacywetgeving. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
 • Wij zullen onze systemen beveiligen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de beveiliging van haar systemen onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij garanderen dat de beveiliging zal voldoen aan een acceptabel niveau, gelet de stand der techniek, de keuzes in beveiligingsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten.

Privacybeleid

DF Media Services BV
Zandheuvel 52b
4901 HW Oosterhout